BUSHIDO CUP 4

Posted on Paź 7 2015 - 7:21am by gregor

Share on FacebookEmail this to someone

bushido cup

KONFRONTACJA SZTUK WALKI W FORMULE JIU JITSU NO GI
zawodnicy JUDO, BJJ, ZAPASY, GRAPPLING, MMA

ORGANIZATOR: Bartosz Pyrzewski
Miejsce: AWFiS sala NR XIII (treningowa judo)
Gdańsk – ul. K. Górskiego 1 ( wjazd od ul. Grunwaldzkiej)
Termin : 25.10.2015
Uczestnicy TURNIEJU :

KATEGORIE WAGOWE

WOMEN : waga –60kg , -70kg , + 70kg
MEN młodzież do U18lat –70kg , -80kg , + 80kg

MEN ( senior ) grupa :

POCZĄTKUJĄCY ( do 3 lat treningów )
Kategorie wagowe: -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, -90kg, – 95kg, +95kg

ŚREDNIOZAAWANSOWANI ( 3-6 lat treningów )

Kategorie wagowe: -65,9kg, -76,9kg, -87,9kg, -98,9kg, +99kg,

Jeśli ktoś nie zmieści się w kategorii wagowej, to niestety nie może startować w zawodach, zostaje zdyskwalifikowany ( nie ma zwrotu startowego)

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii w przypadku małej ilości zawodników.

Zgłoszenia do zawodów: ( staż treningowy, wiek, waga, klub)
potwierdzenia udziału w zawodach z orientacyjną liczbą zawodników prosimy przesyłać na maila: bushidocup4@wp.pl do 20.10.2015 roku.

Startowe : 60 zł po terminie 100zł na nr
konta pkobp 93 1020 1909 0000 3202 0170 0491 z (dopiskiem bushidocup4)
Ważenie zawodników obowiązkowe w dniu zawodów.
Zawody rozegrane zostaną na trzech matach
Dekoracja po zakończeniu trzech kategorii wagowych ( z trzech mat ) .
Nagrody:
Indywidualne za miejsca I – III puchary/medale, niespodzianki
dla każdego unikatowa koszulka firmy POUNDOUT
Info.:
Dodatkowych informacji udzielają:
BARTOSZ PYRZEWSKI Tel. 782 981 562
ORIENTACYJNY PROGRAM :

7:00 – 8:45 Weryfikacja oraz ważenie zawodników
9:00 – 9:15 Omówienie przepisów/odprawa sędziowska
9.30 – 9.45 pokazy sztuk walki
10.00 Rozpoczęcie TURNIEJU BUSHIDO CUP 4

CEL ZAWODÓW:
propagowanie sportu i zdrowego trybu życia,
aktywizacja klubów sportowych,
popularyzacja sztuk walki,
integracja uzdolnionych sportowców,
zachęcenie do udziału w zawodach sportowych,
rozwijanie swoich umiejętności z innymi zawodnikami
szansa do konfrontacji z zawodnikami MMA
pomoc potrzebującym dzieciom

REGULAMIN ZAWODÓW BUSHIDO CUP:
Warunkiem przystąpienia do zawodów jest posiadanie:
I) dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja);
II) aktualnych badań lekarskich (wystawionych przez lekarza sportowego uprawniających do startów w zawodach BJJ/ MMA/judo/zapasy/karate);
III) ubezpieczenia NW;
IV) potwierdzenia wpłaty opłaty startowej;
V) w przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagane jest także oświadczenie opiekuna
Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica/opiekuna, zaś jego autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener.
VI) właściwego stroju.
VII) Jeśli do danej kategorii zgłosi się mało zawodników, to jako organizator zastrzegam sobie możliwość połączenia kategorii wagowych lub np. rozgrywki grupowe (każdy z każdym)

Strój

Wymagany jest kompletny strój tj. rashguard/koszulka oraz spodenki/szorty. Wymagane jest również posiadania bielizny pod spodenkami/szortami. Jako że jest to pierwsza edycja, nie będzie obowiązywał rashguard z kolorem pasa na rękawach. Buty zapaśnicze i wszelkiego rodzaju buty, nakrycia głowy są niedopuszczalne.
Żaden z elementów stroju nie powinien posiadać elementów ostrych tj. zamków, guzików itp. Strój musi być wyprany i wysuszony, bez nieprzyjemnego zapachu.
PRZEPISY

Ograniczenia w początkujących:
Zabronione wszystkie dźwignie na nogi i kark, rzuty na głowę oraz slamy (rozbijanie).

Ograniczenia w średnio zaawansowanych:
Zabronione wszystkie dźwignie na nogi oprócz taktarova (prostej dźwigni), dźwignie na kark, slamy tylko do pasa.

Czas walki:
walki eliminacyjne, o 3 miejsce oraz wszystkie w kat. początkujący i średnio zaawansowanej:
6 min, pierwsze 3 min bez punktów, w razie remisu dogrywka 3 min
finały: 8 min, pierwsze 4 min bez punktów (z wyjątkiem karnych), w razie remisu dogrywka 4 min
UWAGA: dopuszcza się tylko jedną dogrywkę.

Przepisy ADCC submission fighting:
Zawody rozgrywane są systemem pucharowym, tylko zwycięzca przechodzi do dalszej rundy. Gi, Kimono i buty zapaśnicze są dozwolone.
Rozmiar pola walki to 6×6 metrów .
Kiedy zawodnicy wyjdą z pola walki, sędzia przerwie walkę i wznowi ją na środku, w tej samej pozycji w jakiej ją opuścili. Jeżeli zawodnicy opuścili pole walki na stojąco, również wznowienie nastąpi w tej pozycji.

Techniki dozwolone:
Każdy rodzaj duszenia ( za wyjątkiem zatykania dłonią ust i nosa )
Każda dźwignia na łokieć, nadgarstek czy bark
Każda dźwignia na kolano oraz stopę

Techniki niedozwolone:
„podwójny Nelson” oraz „krucyfiks”
Używanie t-shirta, gi, lub chwytanie za odzież przeciwnika
Jakiekolwiek uderzenia
Atakowanie oczu, zahaczanie palcami ust przeciwnika
Łapanie za uszy
Łapanie za włosy
Wyłamywanie stawów paliczkowych zarówno u rąk jak i u stóp
Uciskanie przeciwnika punktowo kciukami
Drapanie i szczypanie
Kopanie
Gryzienie
Dotykanie okolic krocza
Odpychanie i ucisk twarzy dłońmi, łokciami i kolanami
Używanie jakichkolwiek substancji powodujących „śliskość” skóry

Punkty:
2 – dosiad
2 – kolano na brzuch
2 – przetoczenia ( zakończone gardą lub półgardą )
2 – sprowadzenia ( zakończone gardą lub półgardą )
3 – wpięcie za plecy z zahaczeniem obu stóp
3 – obejście gardy
4 – czyste przetoczenie ( zakończone obejściem gardy – czyli pozycją dominującą )
4 – czyste sprowadzenie (zakończone obejściem gardy – czyli pozycją dominującą )
Każda pozycja musi być utrzymana przez 3 sekundy lub więcej by być nagrodzoną punktami
Przy częstych zmianach pozycji, punktowane są tylko te utrzymane przez 3 sekundy
Każda zmiana pozycji z „na plecach” na ” na górze” traktowana jest jako przetoczenie

Kary:

Kiedy zawodnik z własnej inicjatywy wskakuje do gardy, lub zmienia pozycję ze stojącej na siedzącą lub leżącą, i pozostaje tak z jakiegokolwiek powodu przez 3 sekundy lub więcej, będzie ukarany odjęciem jednego punktu
Kiedy zawodnik przerywa kontakt z przeciwnikiem, cofa się lub unika nawiązania walki, będzie ukarany odjęciem jednego punktu
Pasywny zawodnik będzie ostrzeżony dwa razy, a później ukarany odjęciem punktu. Sędzia winien ostrzec pasywnego zawodnika werbalnie

O zwycięstwie decyduje:
Poddanie się przeciwnika przez odklepanie ręką, nogą lub werbalnie
Gdy sędzia dostrzeże, że jeden z zawodników nie jest w stanie się bronić lub jego zdrowiu zagraża bezpieczeństwo, może orzec o zwycięstwie przeciwnika
Kiedy zawodnik dwukrotnie złamie zasady, zostanie przez sędziego zdyskwalifikowany

Można wygrać przez:
Poddanie
Punkty
Decyzję sędziowską

UWAGA!
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku małej ilości zawodników.

Limity czasowe:
Rundy kwalifikacyjne = 6 Minut, pierwsze 3 minuty bez punktów
Finały = 8 Minut, pierwsze 4 minuty bez punktów – tylko punkty karne
3/4 minuty dogrywki w razie remisu

Dyrektywy i Wskazówki
W przypadku jeśli 2 zawodników odniosło przypadkową kontuzję podczas meczu finałowego i nie są w stanie kontynuować walki, o zwycięstwie zadecydują: Zdobyte dotychczas punkty lub punkty przewagi, jeśli pozwolą one wyłonić zwycięzcę. Jeśli nie ma przyznanych żadnych punktów ani punktów przewagi, rezultat będzie określony przez losowanie (rzut monetą). Gdy obaj zawodnicy wstaną z pozycji na ziemi, sposób sędziowania będzie taki sam jak dla walki toczonej w stójce. W czasie meczów finałowych mogą być przyznane maksymalnie 2 okresy odpoczynku dla zawodników (z różnych przyczyn). Jeśli w kategorii startuje tylko 2 zawodników i jeden z nich nie stawia się do finałowej walki, nie otrzymuje ani medalu, ani miejsca w klasyfikacji. Jeśli jeden z zawodników próbuje przejść gardę i wykona klucz na stopę, zaś drugi z zawodników obroni się całkowicie przed tą próbą poddania i znajdzie się na górze, zawodnik na górze otrzyma 2 punkty. Jeśli zawodnik, próbujący poddania, stawia przeciwnika w sytuacji realnego zagrożenia, otrzyma za akcję punkt przewagi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
decyzje podjęte przez sędziego są ostateczne, zawodnikom nie przysługuje prawo do odwołania,
zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub klubów delegujących,
organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn niezależnych,
organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania zawodów,
organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas zawodów,
zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i video oraz publikację i emisję w dowolnych mediach, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących zawodów,
organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki, kontuzje zaistniałe podczas zawodów,
dokonanie zgłoszenia i udział w zawodach jest jednocześnie akceptacją regulaminu.

Leave A Response